(ב) התממה וסכנת הזיהוי החוזר

( 1 ) מהו זיהוי חוזר ? זיהוי חוזר משמעו הצלבת מידע בלתי מזהה עם מידע אחר ( שפורסם באינטרנט או במקום אחר ) . הצלבה זו יכולה ליצור הפקת מידע מזהה , משמע פגיעה בזכות לפרטיות . ככל שיכולות הניתוח וכריית המידע משתפרות וככל שמידע רב יותר Birnhack , S - M - L - XL : Big Data as a New Informational Privacy Paradigm , Big Data and Privacy : Making Ends Meet 7 – 10 ( Stanford Law School , 2013 ;) ( Ira S . Rubinstein , Big Data : The End of Privacy or a New Beginning ? , 3 ( 2 ( , Rubinstein & Hartzog ; International Data Privacy Law 74 ( 2013 לעיל ה " ש . 57 Amy Conroy & Teresa Scassa , Promoting Transparency while Protecting 65 Privacy in Open Government in Canada , 53 ( 1 ) Alberta Law Review 3 ( (; 2015 מיכאל ביקסון שימור פרטיות בכרייה ובפירסום של מידע מבוזר (; 2015 ) 5 , Opinion 05 / 2014 on Anonymisation Techniques לעיל ה " ש . 57 נעשה זמין ( גם אם הוא בלתי מזהה ) — בין באמצעות חברות פרטיות המנגישות אותו ובין שמדובר במידע ממשלתי שהונגש או במידע שנפרץ או דלף — כך מתרבים הסיכויים לזיהוי חוזר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר