(א) מהי התממה ומהן טכניקות ההתממה המוּכּרות?

מספריים ( למשל 20 , 000 - 10 , 000 ש " ח ) במקום פירוט השכר המדויק ; או מחיקת פרט המידע וציון "*" במקומו . מאגר מידע של מטופלים המאושפזים בבית חולים דמיוני כלשהו , הכולל 10 אנשים ו – 6 פרטי מידע על כל אחד מהם , ייראה כך : לאחר k - anonymity תיראה הטבלה כך : K עבור נתוני הגיל , אזור המגורים והמין הוא , 2 משום שבכל שילוב אפשרי של הנתונים בכל שורה בטבלה יש לפחות אותם פרטי מידע זהים בשתי שורות לפחות בטבלה . טכניקה נוספת ממשפחת ההכללה היא . l - diversity לפי שיטה זו , שפותחה כשיפור לשיטת , k - anonymity יש לבצע את שיטת k - anonymity כך שבכל קבוצה של K אנשים ייכללו L פרטי מידע שונים בעמודת המידע הרגיש . המטרה היא למנוע ככל האפשר קיום של קבוצות זהות עם שונ וּ ת מעטה בפרטי המידע . בטבלה שלעיל , למשל , יש לוודא שבכל שתי שורות המציגות זה וּ ת בעמודות הגיל , המין ואזור המגורים תהא l שונ וּ ת בעמודת המחלה ( l צריך להיות קטן או שווה ל – ; k בדוגמה שלנו l צריך להיות . ( 2 לבסוף , טכניקת t - closeness נחשבת שיפור נוסף של טכניקות -L diversity ו – . k - anonymity לפי טכניקת t - closeness יש לבצע מחדש א...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר