1. סיווג של מאגרי מידע והגדרה מראש של מאגרים מותרים לפרסום יזום

מאגרי המידע המתאימים לפרסום יזום בלא חשש לפגיעה בפרטיות הם אלו שאין בהם כל מידע אישי . הקושי מתעורר במקרים שבהם אין במאגר מסוים מידע אישי , אבל שילוב של נתונים שכן כלולים בו עם נתונים חיצוניים — ממשלתיים או לא ממשלתיים — יכול ליצור מידע מזהה . בדוח הצוות הבין – משרדי צוינה רשימה של מאגרים שלכאורה אין בפרסומם פגיעה בפרטיות , אולם לא צוינו בו סטנדרטים או קריטריונים שיאפשרו קביעה באשר למאגרים עתידיים — אם מתעוררת בעניינם סוגיית פרטיות . כמו כן לא נקבעו בדוח הקריטריונים שיאפשרו לזהות מתי שילוב של מאגר מידע ללא מידע אישי עם מידע אחר עלול להוביל לפגיעה בפרטיות . מתוך מאגרי המידע של משרד החינוך המליץ הצוות להנגיש את המאגר העוסק בתקציב החינוך ולציין בו את תקציב המשרד עבור בית ספר מסוים אך בלי להנגיש את תקציב הרשות המקומית ותקציבים מסוימים אחרים ( למשל , תשלומי הורים ) . מתוך המידע של משרד התחבורה המליץ הצוות להנגיש את מאגר המידע של זמני האמת של רכבת ישראל , כולל מקום הרכבות בזמן אמת וחיזוי הגעתן לתחנות , ואת מאגר ההמראות והנחיתות בזמן אמת , כולל שם חברת התעופה , מספר הטיסה , יעד ההמראה , זמני ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר