ד. פרסום יזום ומזעור הפגיעה בפרטיות: סקירת הפתרונות המוצעים בספרות ובמשפט המשווה

הספרות והפרקטיקה הלכה למעשה במדינות מסוימות מציעות פתרונות מדיני וּ ת להגנה על הפרטיות בעת פרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים . ההבחנה המשותפת בכל הפתרונות היא ההבחנה בין מקרים שאין בהם פגיעה בפרטיות — בין משום שנקבע כי פרטי המידע המופיעים במאגרים אינם פוגעים בפרטיות ובין משום שננקטו במאגרים טכניקות של התממה ( אנונימיזציה ) — לבין מקרים שיש בהם פגיעה בפרטיות אבל אין שום אפשרות לנטרל אותה . על המקרים מהסוג השני יש להחיל איזונים — בין ההגנה על הפרטיות לבין אינטרסים ציבוריים אחרים — ולהחליט מראש אם הפגיעה במסגרתם בפרטיות מוצדקת .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר