2. פרטיות ופרסום יזום של מאגרי מידע שלטוניים

חלק ממאגרי המידע השלטוניים אינם כוללים כל מידע אישי , ולכן אין חשש שפרסום יזום שלהם יביא לפגיעה בזכות לפרטיות . כאלה הם , למשל , מאגרים של מידע תקציבי , מידע סטטיסטי " טהור " ( למשל , מספר האזרחים במדינה המורשים לנהוג לפי מין , גיל וסוג כלי הרכב ) , מידע גאוגרפי ( למשל , חלוקת המקרקעין במדינה לגושים לשם רישום מקרקעין ) או זמני הגעה בפועל של אמצעי תחבורה ציבוריים . לעומת מאגרים אלה , לפרסום יזום של מאגרים Laura Brandimarte & Alessandro Acquisti , The Economics of Privacy , in The 44 Handbook of the Digital Economy 563 – 564 ( M . Peitz & J . Waldfogel , eds ,. 2012 ;) S ö ren Preibusch , Guide to Measuring Privacy Concern : Review of Survey and Observational Instruments , 71 Int . J Human Computer Studies ( 1133 , 1134 ( 2013 Juan Pablo Carrascal , Christopher Riederer , Vijay Erramilli , Mauro Cherubini , 45 & Rodrigo de Oliveira , Your Browsing Behavior for a Big Mac : Economics of Personal Information Online , in Proceedings of The 22 nd International ( Conference on World Wide Web 1...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר