2. התכלית הכלכלית

הממשלה מחזיקה במאגרי מידע אדירים שהיא אוספת במסגרת פעילותה השגרתית , החל בנתונים רפואיים ובהצהרות הון ומיסוי וכלה בנתונים על תחבורה ומיפוי . בפרסום היזום של מאגרי המידע הממשלתיים , בשילוב עם שימוש בטכנולוגיית מתקדמות לעיבוד ולכריית מידע , גלום פוטנציאל מרחיק לכת בתחומים כמו מחקר , פיתוח , התייעלות כלכלית וקידום חברתי . במחקר " מדיניות ממשל פתוח בישראל בעולם הדיגיטלי " עסקנו ביתרונות הכלכליים הישירים של מדיניות הממשל הפתוח : התייעלות של מנגנוני הבירוקרטיה , צמצום העלויות של חיפוש מידע והשגתו , שיפור השירות הממשלתי , הפחתת הנטל הרגולטורי וייתור הצורך במתווכים ( למשל , בתחום הזכויות הרפואיות או תיווך נדל " ן ) . טע נּ ו כי מידע שלטוני הוא משאב ציבורי בעל ערך רב בשל יכולתו לעודד ולהזין יזמ וּ ת גם בתחומים רחוקים מן המטרות שלשמן נוצר . לפני כעשור החלו גורמים ברחבי העולם לבצע מחקרי הערכה בנוגע לשוק הכלכלי של שימוש ואחזור של נתונים שלטוניים . תחילה התמקדו מחקרים אלה בתחומים דוגמת מיפוי , איכות הסביבה , מטאורולוגיה ואקלים . בשנת 2011 העריכה חברת הייעוץ הכלכלי גרטנר את שווי הפתיחה של שוק המידע ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר