1. התכלית הדמוקרטית

ממשלתיים שנתיים , בעלי התפקידים בממשל ומשכורותיהם , הוצאות נסיעה ואירוח של בעלי תפקידים מסוימים וחוזי התקשרות של משרדי הממשלה . 94 % מהמדינות החברות ב – OECD מחייבות פרסום יזום של מידע ממשלתי הנוגע לתקציב , — 84 % פרסום יזום של דוחות ממשלתיים שנתיים , — 72 % פרסום יזום של דוחות ביקורת , ו – % 28 מהן מחייבות פרסום יזום המפרט את בעלי התפקידים בממשל ואת משכורותיהם . חוק חופש המידע האמריקני ( Freedom of Information Act ; FOIA ) מחייב את רשויות השלטון לפרסם ביוזמתן מאגרי מידע ממשלתיים הנוגעים לפעולות הממשל . ביומו הראשון בחדר הסגלגל הצהיר הנשיא לשעבר ברק אובמה כי הממשל בראשותו יביא להגברת השקיפות של השלטון ועל ידי כך להדגשת החשיבות של השקיפות לחיזוק הדמוקרטיה ולעידוד ממשל יעיל ואפקטיבי . בדומה , משרדי הממשלה בקנדה מחויבים לפרסם ביוזמתם , באתר האינטרנט שלהם , מידע לפי הקטגוריות המצוינות בחוק , למשל הוצאות נסיעה ואירוח של בעלי תפקידים מסוימים , חוזים עם משרדי ממשלה בסכום העולה על 10 , 000 OECD , Government at a Glance 142 ( 2011 ) 20 21 הקטגוריות הן : חוות דעת סופיות והוראות הניתנות בהחלטות מ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר