מקורות נבחרים

אחימאיר , אורה ויעקב סימן טוב ( עורכים ) . 40 שנה בירושלים . מכון ירושלים לחקר ישראל , . 2007 אילון , עמוס . ירושלים , שיגעון לדבר . דומינו , . 1989 אריאלי , שאול . גבול בינינו וביניכם : הסכסוך הישראלי פלסטיני והדרכים ליישובו . ספרי עליית הגג וידיעות ספרים , . 2013 ארן , גדעון . קוקיזם : שורשי גוש אמונים , תרבות המתנחלים , תיאולוגיה ציונית , משיחיות בזמננו . כרמל , . 2013 בן אריה , יהושע ; חלמיש , אביבה ; לימור , אורה ; רובין , ריכב ; רייך , רוני ( עורכים ) . חקר ירושלים לתקופותיה : חומר ודעת . יד יצחק בן צבי , . 2015 בנבנישתי , מירון . ירושלים , עיר ובלבה חומה . הקיבוץ המאוחד , . 1981 בנבנישתי , מירון . מקום של אש . דביר , . 1996 בנבנישתי , מירון . חלום הצבר הלבן : אוטוביוגרפיה של התפכחות . כתר , . 2012 בנזימן , עוזי . ירושלים , עיר ללא חומה . שוקן , . 1973 בראלי , אבי . ירושלים החצויה . 1967 – 1948 יד יצחק בן צבי , . 1984 יערי , אליעזר . מעבר להר החושך . אלבטרוס ומכון ירושלים לחקר ישראל , . 2015 כהן , הלל . כיכר השוק ריקה : עלייתה ונפילתה של ירושלים הערבית , . 2007 – 1967 הוצאת עברית...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ספרי עליית הגג