תודות

הבור הזה לא התמלא מחולייתו . הספר מבוסס על מקורות כתובים וראיונות לאינספור שנאספו במשך שמונה שנים של עבודתי כעיתונאי ' הארץ' בירושלים . מיגוון המקורות והאנשים שהתראיינו , תרמו רעיון , הוסיפו תובנה , או חידדו מחשבה , הוא עצום , ותהיה זו משימה בלתי אפשרית להיזכר בכולם ולהודות לכולם . אני מתנצל מראש על מי שנפקד מקומו . זהו ספר אקדמי ולא עיתונאי . משום כך , וכדי לא להפריע לשטף הקריאה , לא מופיעות בו הערות שוליים או הפניות בגוף הטקסט . אבל אין בכך כדי להפחית מן התודה שאני חש לענקים שעל כתפיהם עמדתי . אי אפשר לעשות מחקר רציני על ירושלים מבלי להזכיר את השמות הבאים : עוזי בנזימן בספרו , עיר ללא חומה , מביא את אוסף המקורות הטוב ביותר על ירושלים במהלך מלחמת ששת הימים ולאחריה . הפרקים הירושלמיים בספרו של תום שגב , – 1967 והארץ שינתה את פניה , מוסיפים נדבך חשוב להבנה של האופן שבו התפתחה העיר מאותה נקודה היסטורית ואילך . שלל ספריו ומאמריו של מירון בנבנישתי מביאים ראייה כפולה : זו של חוקר מקורי וחריף , וזו של מי שנטל חלק באירועים עצמם . הספר הר המריבה של נדב שרגאי הוא אוצר בלום של ידע ומקורות על הר ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)

ספרי עליית הגג