משכורת ממוצעת של עובדים במשרה מלאה למשך כל השנה, בהתאם להשכלה שרכשו ביחס למסיימי תיכון בשנים 2013-1975