האימפריה הבריטית - השטחים הבהירים היו בשליטת האימפריה