תוכן

תודות 9 המניפסט 13 חלק ראשון : שבירת המיתוסים הקדמה 37 פרק ראשון : ההיסטוריה של חינוך החובה 39 פרק שני : על גבולות הלמידה העצמית 61 פרק שלישי : מיתוס המתמטיקה 67 פרק רביעי : על אקדמיה , אינפלציה , אריות ושועלים 81 פרק חמישי : על שוליות וקופי מקוק 93 חלק שני : המורים הטובים בעולם פרק שישי : ניסיונות ראשוניים של מהפכה 107 פרק שביעי : בשורת ה - 121 MOOCS פרק שמיני : אנחנו לא יודעים לקרוא 133 חלק שלישי : ללמוד ללמוד פרק תשיעי : על עניין ומוטיבציות אחרות 157 פרק עשירי : על קשיים מתוקים 179 פרק אחד - עשר : על זיכרון ושכחה 191 פרק שנים - עשר : על ידע קשיח וידע גמיש 205 פרק שלושה - עשר : אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא 221 פרק ארבעה - עשר : על ניהול זמן ושינוי סיטואציה 233 הערות 247 ביבליוגרפיה 269 קרדיט תמונות 279  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)