פרק שביעי חיי הקהילה של הישראלים בברלין

באתר ויקיפדיה קהילה מוגדרת כך : " קבוצה חברתית בכל גודל , שחבריה חיים במקום מוגדר , חולקים ממשל משותף , והם בעלי מורשת תרבותית והיסטורית משותפת " . הקשרים בין חברי קהילה מתקיימים ברמות שונות ממגוון רחב של סיבות וצרכים . בקשרים אלו בא לידי ביטוי מעשי עצם קיומה של הקהילה . בחלק זה יתוארו חיי הקהילה של ישראלים בברלין . בבסיסו של התיאור אפיון ארבע רמות של קשרים , ואלו הן : . 1 קשר אקראי . . 2 צריכה פסיבית של תקשורת עברית מקומית . . 3 תקשורת וירטואלית אינטראקטיבית . . 4 אירועים ומפגשים . קשר אקראי הוא דפוס התנהגותם של ישראלים שאינם תרים אחר קשר שוטף עם סביבה של ישראלים בברלין רק בשל היותם ישראלים . עם זאת , לרבים מהם קשר שוטף והדוק עם בני משפחה ועם חברים בישראל , והם מתעדכנים דרך קבע בחדשות מישראל . בקרב ישראלים אלו בולטת נוכחות חבריהן של שתי קבוצות : הראשונה , קבוצת הישראלים הוותיקים שנמצאים תקופה ארוכה יחסית בברלין . משום שהתערו בעיר אין להם צורך בקשר עם ישראלים אחרים באותה מידה שזקוק לו מי שזה מקרוב הגיע . כמו כן , בשנים שהגיעו לברלין היה בה מספר מועט יחסית של ישראלים , וממילא לא היה עם ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)