סיכום

רוב העובדים שהגיעו מישראל כדי לעבוד בברלין במחצית הראשונה של שנות האלפיים היו עובדים מטעם מדינת ישראל ומוסדותיה הלאומיים . תופעה זו התרחבה בשנים אלו בשל המעבר של שגרירות ישראל מבון לברלין . כמה מעובדים אלו החליטו להישאר בברלין ואף הקימו בה משפחה . נטייה זו קיימת גם כיום בקרב עובדים שנשלחו מישראל במעמד של עמ " י ( עובד מקומי ישראלי ) . הפרק " קבוצת רילוקיישן לשעבר " התמקד בעובדים מקצועיים ( והבחנתי בינם ובין עובדי מנהלה , כמו מאבטחים ) ועסק בעיקר באלו שסיימו את תקופת העסקתם בשירות ארגון ישראלי כלשהו והחליטו להישאר בברלין . מעסיקים ציבוריים אינם מקבלים תופעה זו בברכה משום שאינם רוצים להצטייר כמי שמעודדים הגירה מישראל , אך יכולתם להתנגד לכך מוגבלת , והביטוי המעשי היחיד הוא הטלת מגבלה על משך תקופת ההעסקה בחו " ל . היו עובדים שהעדיפו לסיים את העסקתם בארגון ישראלי ובלבד שיוכלו להישאר בברלין . בכמה ממקרים אלו יצא הארגון קירח מכאן ומכאן , שכן העובד היגר מישראל בסיוע הארגון , וכעת אבד לו עובד שצבר ידע , ניסיון וקשרים ; כל זאת יש ליצור מחדש עבור עובד אחר . מעסיקים פרטיים בדרך כלל אינם מתחבטים בס...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)