פרק שלישי הגירה ממניעים של תעסוקה וקריירה

בשל הגלובליזציה נוצרה תנועה ערה של מהגרי עבודה בעלי מגוון רחב של מאפיינים ומיומנויות . בקצה האחד של סולם המיומנות נמצאים מהגרים חסרי ידע והכשרה מקצועית סדורה . אלו בדרך כלל משמשים כוח עבודה זול , ורבים מהם מהגרים לארצות מפותחות מארצות העולם השלישי ( Koopmans & . ( Ersanilli , 2013 בקצה האחר מצויים מהגרים בעלי הכשרה וידע , מרביתם בעלי השכלה אקדמית . יחסן של המדינות הקולטות לשתי קבוצות מהגרים אלו שונה מקצה לקצה : בעוד שאת המשכילים הן נוטות לקבל בזרועות פתוחות , הרי בחלק לא מבוטל של המקרים הן מנסות למנוע ממעוטי ההשכלה להגיע אליהן ( . ( Castels & Miller , 2003 מניעי ההגירה של שתי קבוצות אלו שונים מהותית אלו מאלו . בעוד שמטרתם העיקרית של מעוטי ההשכלה היא מציאת תעסוקה ככורח קיומי , הרי מטרתם העיקרית של מהגרים משכילים היא השגת תמורה טובה יותר עבור כישוריהם . תמורה זו אינה באה לידי ביטוי מעשי רק בתנאי השכר והעבודה ובהגדלת הסיכוי לפיתוח הקריירה אלא גם בשיפור של איכות החיים , ובכלל זה רכישת חוויות חדשות ( . ( Chiswick , 2005 תופעה זו , המכונה " בריחת מוחות " , מוזכרת בייחוד בהקשר של הגירת אנשי א...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)