המחבר עם נכדו הוד שלמה אופיר, 23 במאי .2012 לסיפור כתיבת ספר זה והקשר למנחם ואורטל אופיר, הוריו של הוד שלמה, ראו עמ' 14