ב. הפיכת הדמעה לשמחה

ר ' שלמה מדגיש שוב ושוב שיש לדעת כיצד להפוך דמעות לשמחה . בשירו הזרעים בדמעה ברנה יקצרו ( תהילים קכ " ו , ה ) שר ר ' שלמה בשינוי מכוון של הפיסוק בין שתי המילים בדמעה ברנה . תחילה הוא שר עם הפיסוק המקורי , כלומר פסיק בין בדמעה לבין ברנה . אחר כך הוא מערבב את שתי המילים יחד . . 5 הראי " ה קוק , שמונה קבצים , ח , פסקה קכז , עמ ' תלו : " חפץ אני בתשוקה וחפציה גמורה לעבוד עבודת ה ' , עבודת קודש עליונה , למעלה למעלה מכל חוק של טבע . אני רוצה להכניס בתוך הטבע כולו את האור החפצי של תשוקת קודש הקודשים של האידיאליות האלוהית . אני מתייחד עם כל פרק שירה , עם כל המשוררים , אבל בכל היש , העולים בשיר ומתעלים בשיר , ונותנים הוד והדר לפאר חי העולמים ברוך הוא וברוך שמו " . . 6 שמונה קבצים , קובץ ז , פסקה קיב , עמ ' שנא - שנב : ויש אשר עוד מזה למעלה ברוחב יתנשא עד שמתאחד עם כל היקום כולו , עם כל הבריות ועם כל העולמים , ועם כולם אומר שירה , זה הוא " העוסק בפרק שירה בכל יום שמובטח לו שהוא בן עולם הבא " . ויש אשר עולה עם כל השירים הללו ביחד באגודה אחת וכולם נותנים את קולותיהם . . 7 ראו למען אחי ורעי , עמ ' ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)