ה. עידוד ותקווה על ידי שירים

ר ' שלמה מספר כיצד בראשית הקריירה המוזיקלית שלו הרגיש עצבות וקדרות ואז ניגש לפסנתר וחיבר ניגון לקטע התפילה מתוך מה טבו , במבוא לתפילת שחרית , " ואני תפלתי לך ה ' עת רצון , אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך " . רעיון זה הפך למוטיב מרכזי בשיריו , לחפש את תחושת הביטחון ולהסתמך על ההשגחה האלוהית . דרך אופיינית ליצירת תחושה של השגחה אלוהית מודגמת בשיר אל תירא מפחד פתאם ( משלי ג ' , כה ) . בשיר שפכי כמים לבך נכח פני ה ' ( איכה ב ' , יט ) , שהוקלט בשנת , 1965 נוצרת תחושה של שפיכת הלב , ולאחר מכן מוגבר הקצב כדי ליצור התלהבות . לפעמים מדובר בפסוק ידוע , כגון " אנא ה ' הושיעה נא" הלקוח מהלל ( תהילים קט " ז , כה ) , ולפעמים בבקשה מהתפילה בארמית , כגון " רחמנא פרוק , רחמנא שזיב " מהסליחות . ויש לפעמים הצהרה אמונית במלכותו של ריבונו של עולם , כגון בשיר " ה ' מלך " , הלקוח מתפילת שחרית . יש שהמסר נוצר על ידי פרשנות סמויה . בשיר ונשגב ה ' לבדו ביום ההוא ( ישעיה ב ' , יז ) ממשיך ר ' שלמה את הניגון לפסוק ויותר יעקב לבדו ( בראשית ל " ב , כה ) . בחיבור המפתיע בין שני הפסוקים רומז ר ' שלמה למוטיב מדרשי המקשר ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)