ד. ר' זושא וההנהגה האלוהית לצדיק

ר ' שלמה העלה על נס מספר דמויות מופת חסידיות בעלות אמונה וביטחון מופלגים . הבולט ביניהם הוא ר ' זושא מאניפולי ( . ( 1800 - 1718 ר ' שלמה סיפר בדרמה ובנימה של הזדהות אישית ארבעה מסיפורי ר ' זושא וכך הדגיש ארבע זוויות שונות בדמותו של הצדיק . ר ' זושא היה עני ואביון וחייו היו קשים מאוד " לא בגלל שלא היה לו , אלא בגלל שהוא נתן את הכול " . קשה שלא להבחין בנימה האישית - בקרבה שחש ר' שלמה למעשים אלה , שכן גם הוא נהג לפזר את כספו לאחרים וכך נותר בלי כסף אך היה שמח בחלקו . ר ' שלמה מתאר באירוניה כיצד רב העיר אניפולי נכנס לביתו של ר ' זושא ושאל : " אצלכם החיים כל כך קשים ואתם מלאים שמחה . לי יש ברוך השם הכול ואני מלא כעס ועצב ויגון " . ר ' זושא הסביר את סודו . אין לו גאווה ואין לו ציפיות , ואילו רב העיר מביא על עצמו את הצרות בגלל יוהרה ודרישת כבוד . ר ' שלמה עיבד מחדש סיפור על ר ' זושא התולה את כל יהבו בריבונו של עולם . ר ' זושא היה מפנה את בקשותיו ישירות לה ' ולא נהג לבקש את מזונו מחסידיו העומדים לשרתו . יום אחד החליטו החסידים לבחון את צדקת רבם ונמנעו מלהביא לו את סעודתו . אלא שאז התברר שהסעודה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)