ג. דרישת השמחה

כמו הבעש " ט , גם ר ' שלמה הדגיש שהשמחה היא מצווה ועצבות היא חטא . על מנת להדגים עד כמה בתוך חיוב השמחה אצל ר ' שלמה מהדהד הרעיון החסידי הקדום , נעיין בדרך שבה עיבד סיפור אחד על הבעש " ט . בסיפור המקורי , שעל פיו בנה ר ' שלמה את דרשתו , חולם הבעש " ט חלום ובו מלאך מראה לו שני . 13 שמואל זיוון , " יחץ " , לב השמים - שיחות וסיפורים - פסח , , 2008 עמ ' . 191 - 190 . 14 הסיפור מובא בהגדה של פסח של ר ' שלמה , עמ ' . 94 השוו יחד כולם קדושה , עמ ' . 34 - 28 סיפור דומה מסופר על ר ' משה לייב מסאסוב ( תודתי לחיים אורי קוטלר על גילוי סיפור זה ) - ראו אור ישרים קליינמאן , משה חיים בן אברהם יוסף , עמ ' , 99 סעיף צג " ראיתי בשם הרה " ק מו " ה משה ליב מסאסוב זצוק " ל . ר ' משה נסע לאסוף מעות לפדיון שבויים וראה יהודי גנב שהוכה ונפצע ור ' משה בהשתדלותו הוציאו לחופשי ואחר כך הסביר לו הגנב שאין להתייאש ויש להשתדל שוב כי אקווה כי יעלה בידי בפעם השני " . כסאות בגן עדן ושניים בגיהינום . עליו לבחור מי יהיה שכנו . בגיהינום יש כיסא ליד רב השומר שבת קלה כחמורה אך מלא בדאגות שמא ייכשל בדיני שבת . לעומתו השכן הפו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)