ר' שלמה עם אחיו התאום ר' אליהו חיים ועם תלמידתו מימי פייגלסון בשנת .1985 התמונה צולמה על ידי אלי - משה קליין