ר' שלמה ביקר במחנות ההשמדה בפולין. המסר לעם הפולני היה של סליחה, אהבה ושלום