ד. הרבי של הרחוב וגילוי היהלומים

ר ' שלמה הגיע למסקנה שעליו מוטלת המשימה להסתובב ברחובות ולסייע לכול . תפיסתו מושפעת מהרעיון החסידי שמשימת הצדיק היא להעלות ניצוצות הקדושה הפזורים בקליפות . כאמור , ר ' שלמה הביע תרעומת כלפי אדמו "רים . 25 שם , עמ ' . 112 . 26 ר ' נחמן מברסלב , ליקוטי מוהר " ן , רפב , דרש את הפסוק " ועוד מעט ואין שרע והתבוננת על מקומו ואיננו " ( תהילים ל " ז , י ) . הפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות ואף על פי שאתה רואה שהוא שרע גמור אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש למצא בו מעט טוב , ששם אינו שרע וזהו ' ועוד מעט ואין ש ע ' ש צריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדין ששם אינו שרע " . . 27 הגמרא במסכת שבועות ל ' , ע " א : בצדק תשפט עמיתך ( ויקרא י " ט , טו ) , הווי דן את חברך לכף זכות . וכן במשנה במסכת אבות א ' , ו ' : יהושע בן פרחיה אומר ... והוי דן את כל האדם לכף זכות . השוו אבות ב ' , ד ' : הלל אומר ... ואל תדין את חב ר ךע שר תגיע למקומו . . 28 בתלמוד הבבלי ( מסכת שבועות ל ' , ע " א ) , דורשים מהפסוק , בצדק תשפט עמיתך ( ויקרא י " ט , טו ) , הווי דן את חברך לכף זכות . רש " י שם מסביר : ברואה חברו עושה דבר ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)