ג. גילוי הסגולה הפנימית ברשע

תורת הסמ " ך של ר ' שלמה בנויה על הנחת היסוד ש " בכל אדם יש קדושה טמונה ומוסתרת בלב " . בעזרת רעיון זה , הצדיק ר ' שלמה את שיטתו יוצאת הדופן להסתובב בעולם בחיפוש אחרי חוטאים ותועים . ר ' שלמה העמיד את עצמו . 15 רבי נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ ( 1827 - 1760 ) חיבר ספר בשם זרע קודש בשני חלקים על התורה ועל המועדים . על פי בקשתו רשום על מצבתו שלבושיו היו : לבוש השמחה , לבוש הניגונים , לבוש הריקודים ולבוש הבדיחה . ראו יקותיאל אריה קאמעלהאר , דור דעה , ניו יורק תשי " ב , . http : // www . daat . ac . il / daat / v - articles / dordea 17 . pdf . 16 יחד כולם קדושה , עמ ' . 58 - 56 פתחו שערי הלב , שערי אהבה , עמ ' , 56 - 55 למען אחי ורעי , עמ ' . 155 - 154 . 17 פתחו שערי הלב , שערי אהבה , עמ ' . 57 למען אחי ורעי , עמ ' . 155 - 154 . 18 פתחו שערי הלב - שערי הזמן , " לפתוח את הלב " , עמ ' . 42 כבעל תפיסה המנוגדת לזו של עמיתיו הרבנים , שהטיפו מוסר לחוטא . ר ' שלמה דרש להביט על בעל העבירה באהבה ובכך להדליק את הניצוץ הפנימי שלו , כפי שעשה אהרן הכהן - " ברגע שיהודי היה פוגש את אהרון הכהן אש היתה בוערת ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)