ג. מורשת סיפורי קרליבך

ר ' שלמה העניק תעודות הסמכה מיוחדות לאותם תלמידים אשר ביקשו לפתח את מורשת הסיפורים , להיות " מגידים " מקצועיים . " הייתי האדם הראשון בהיסטוריה לקבל תעודת הסמכה כמגיד " , כתב לי יצחק בוקסבאום . הסמכה זו הטילה " שליחות " על בוקסבאום להחזיר נשמות אבודות בעזרת אמנות הסיפור , דברי אגדה והתעוררות . הנה נוסח תעודת ההסמכה : " מגיד דברו ליעקב ( תהילים קמ " ו , יט ) . אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל ( שמות י " ט , ו ) . בזה אנו סומכים ותומכים ומחזקים ידי ר ' יצחק בן מאיר בוקסבאום שיחיה , להיות מחזיר על הפתחים , פתחים מכוונים , פתח הבית , שערי הלב , לבן של ישראל . להחזיר אותם , אבידה מדעת , דעת עליון . בדברי אגדה שמושכים לבן של ישראל בדברי התעוררות . קומי אורי כי בא אורך ( ישעיה ס ' , א ) . יגיד יגיד , יעורר יעורר , יחזיר יחזיר עם ישראל בתשובה שלמה מתוך אהבה . כה תב רוכ ( במדבר ו ' , כג ) ויזכה לראות בהרמת קרן ישראל מתוך שמחה " . הדבר המעניין הוא המרתו של ר ' שלמה את הניסוח הקלאסי של " יורה יורה , ידין ידין " למטבעות הלשון " יגיד יגיד , יעורר יעורר , יחזיר יחזיר " . הווה אומר , השליחות המוטלת על...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)