ג. סיפור ניאו - חסידי אקטואלי נוסח קרליבך

ר ' שלמה קרא אלפי סיפורים חסידיים ומהם בחר סיפורים ועיבד אותם מחדש על מנת לקרב את העולם החסידי העתיק למאזיניו . הוא העמיד את עולמם של הצדיקים כאידיאל , העלה על נס את ערכי הקדושה , הדגיש את הפנימיות הטהורה של האדם הפשוט והסיק מסקנות מוסריות דידקטיות מסיפורי המעשיות . המטרה בסיפוריו היא לפנות ישירות ללב ולנשמה ולעקוף את קושיות השכל . בניגוד לשיעור תורה פרונטלי או מוסר בהסבר רציונלי , פועל סיפור קרליבכי ניאו - חסידי להעביר לקח בצורה מרגשת . המטרה דומה לסיפורים חסידיים של חיזוק האמונה והדבקות והזדהות רגשית , אך ר ' שלמה הוסיף מטרות נוספות המכוונות לעולם המושגי , האמוני וההווייתי של דורו , בעיקר לצעירים בארצות הברית . הוא תיבל את סיפוריו בהערות מודרניות ובביטויים אקטואליים וכך ביקש לצמצם את הפער התרבותי בינם לבין השטעטל של מזרח אירופה וליצור תחושת המשכיות בשרשרת הדורות . אדגים את חידושו הניאו - חסידי של ר ' שלמה בעזרת ההשוואה לסיפורים של הרב שלמה יוסף זוין , אשר מנה שמונה מטרות בסיפורי החסידים שאותם אסף והציג : . 1 לראות את יד ה ' המתגלה על ידי הצדיקים באותות ומופתים . . 2 למסור את כוחם הגד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)