ה. צדיקים מדורות קודמים המלווים אותנו היום

בעולמו החסידי של ר ' שלמה מלווים אותנו צדיקים מדורות קודמים , נמצאים איתנו ומשתתפים בשיחותינו . בסיפור על הרבי מבובוב ר ' שלמה מתאר כיצד הגיע סטודנט מקראקוב והתחבר לחסידות . אביו של הסטודנט בא בכעס לרבי מבובוב ודרש לשחרר את בנו כדי שיוכל ללמוד רפואה . הרבי ענה לו : " לו היה הדבר תלוי בי , הייתי משחררו . אבל אינך רואה ? הרי הסבא שלך עומד ליד בנך ומתחנן , אל תיתן לו לשוב לאוניברסיטה " . סיפור דומה סיפר ר ' שלמה על הרבי מאמשינוב , כאשר נפגש עם המושל בפולין בניסיון לבטל את הגזרה שאין ללמד יהדות עד אחרי גיל . 14 האדמו "ר צעק ביידיש על המושל . כאשר זה שאל מדוע אתה צועק , השיב , " זה לא אני שצועק , אלא דורי דורות של צדיקים , החוזה מלובלין , הבעש " ט , הרמב " ם , רש " י , אביי ורבא ומשה רבנו " . את אחד הסיפורים היותר מרגשים של השגחה נסית ושמירת חיים באמצעות הופעתה של נשמת הצדיק סיפר ר ' שלמה בעקבות מלחמת ששת הימים . בסיפור " החייל והסבא המדהים " סיפר ר ' שלמה על קצין ששנא אנשים דתיים וסירב לבקר אצל אביו בתל אביב כי לא רצה לראות את תמונת סבו החסיד התלויה בסלון . ואולם , בעקבות נס הצלתו במלחמת ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)