ד. עולם קסום של צדיקים נסתרים

הסיפורים שראינו לעיל רומזים לחשיבותו של הצדיק הפועל בחשאי ולמסורת של ל " ו הצדיקים שבזכותם העולם קיים אך פעולתם נסתרת מהעין . בביטאון של " בית אהבה ותפילה " בינואר 1974 כתב : קיימים ל " ו צדיקים שהם באמת יסוד העולם . העולם לא היה מתקיים בלעדם . אבל ל " ו הצדיקים הם נסתרים לגמרי . הם שואבי מים , סנדלרים , חייטים , וסבלים . איש אינו מכירם , ואין הם רוצים שיכירו אותם . רעיון ל " ו הצדיקים הוא מהמאפיינים הבולטים בסיפורי חסידים , והמקור לכך הוא בדברי חז " ל . בסיפור החסידי מתגלה האיש הפשוט בדרגתו הנפלאה . הרעיון הוא שכל אדם יכול להיות ולהתגלות כצדיק גם אם איננו למדן גדול , עשיר או מפורסם . אדרבא , דווקא פשוטי העם העושים מעשיהם בהסתר הם . 27 תרגמתי את דברי ר ' שלמה מתוך הכתוב בביטאון של " בית אהבה ותפילה " "Abraham - . Taught Us " , Holy Beggars ' Gazette , Jan . 1974 , vol . 2 , no . 3 , p . 3 . 28 נגאל , הסיפורת החסידית , פרק י " ד , עמ ' . 243 . 29 בסנהדרין צ " ז , ע " ב ובסוכה מ " ה , ע " ב , בדרשה לפסוק אשרי כל חוכי לו ( ישעיה ל ' , יח ) קובע אביי שאין בעולם פחות משלושים ושישה צדיקים שמ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)