א. סיפור-ניגון

ר ' שלמה הרבה לספר על אדמו " רי החסידות ובתוכם : ר ' חיים מצאנז , ר ' לייבל 'ה איגר , ר ' נחום מצ ' רנוביל , ר ' מרדכי יוסף מאיזביצה , ר ' מ " מ מקוצק , ר ' משה לייב מסאסוב , ר ' זושא ור ' אלימלך , ר ' יצחק מווארקא , ר ' קלונימוס מפיאסצ ' נה , ר ' צבי אלימלך והרבי מבעלז . בכך המשיך ר ' שלמה את מסורת הסיפור החסידי שנעזר בסיפורי מעשיות ככלי דידקטי - מוסרי . במשך הדורות התקדש הסיפור החסידי עד שנחשב לדרגה גבוהה בעבודת ה ' לצדם של תפילה , תורה ומצוות . ר ' שלמה סיפר מאות סיפורים . חלקם התפרסמו באלבומים שיצאו בחייו , ורבים יצאו לאור אחרי מותו . סוזן יעל מסינאי אספה 30 סיפורים באנגלית . צלוטאנה ברברה מידלו מיינה 36 סיפורים במיון לחמש קטגוריות : לעולם לא תדע ( , ( 9 פתיחת השערים ( , ( 4 תשובה ותפילה וצדקה ( , ( 9 שבת ( 6 ) וצדיק יסוד עולם ( . ( 8 . 1 לסיכום המחקר על הערך הדידקטי בסיפור החסידי ראו עינב בן - דורי , " הסיפור החסידי כגורם מחנך " , אתר דעת , תשס " ד , http : // www . daat . ac . il / daat / history / hasidut / hasipur 1 - 2 . . htm # tohen . 2 השוו ר ' משה חיים אפרים מסודי לקוב ( נ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)