ד. מנתינת יד ועד חיבוק

ואולם , הסוגיה שעוררה את הביקורת החריפה ביותר בחייו נגרמה עקב מנהגו לחבק ולנשק כל אדם . אמנם , בתקופת לימודיו בישיבות " תורה ודעת" . 39 תרגום - סיכום שלי מריאיון שהעניק ר ' שלמה באפריל 1985 לעיתונאית סוזן ג ' קובס : Susan Jacobs , " A New Age Jew Revisits Her Roots " , Yoga Journal 61 , March / April 1985 , pp . . 32 - 34 , 59 . 40 מרמושטיין , " תורה גדולה " . Phyllis Chesler , " A Song So Brave - Photo Essay " , On the Issues Magazine , Summer . 41 1990 , http : // bit . ly / 1 E 2 nHMl ; " Women of the Wall : A Personal Account " , Kol Chevra , vol . 5 , 1998 , 59 - 60 ו " לייקווד " התנהג כמובן כבחור חרדי ולא לחץ יד לאישה . אבל בתחילת עבודתו כשליח הרבי מחב " ד נתקל במציאות חדשה . הוא פנה לרבי וסיפר כיצד אישה אחת נפגעה מסירובו ללחוץ את ידה . הרבי לא הסכים לתת היתר ללחיצת ידה של אישה ונימק זאת בדרשה למשנה במסכת אבות א ' , י " ב : אוהב את הבי ות ומקרבן לתורה - יש לקרב את הבריות לתורה ולא את התורה לבריות . לכן , אין לבטל דבר מהתורה . ר ' שלמה אמר על כך , כי " מאז נפרדו דרכינו , הבנתי כי ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)