בתמונה בישיבת חב"ד בסידני אוסטרליה 7 ביולי ,1979 רואים את ר' שלמה יושב ליד ר' מנדל פלדמן מבולטימור אשר יחד עם ר' שלמה ניהל את ההתוועדות של חב"ד לרגל י"ב תמוז. ר' מנדל דיבר על "תשובה בדרך נס" לפי הריי"צ. בשולחן יושבים ראשי חב"ד בסידני, ר' פנחס פלדמן, ר' מרדכי גוטניק, ר' ברוך לשיס ור' אברהם פרלו