ר' שלמה נהג להגיע לכותל עם חסידיו. בליל שבת היה קובע מניין מיוחד בפינה הקדמית ליד המחיצה כדי שגם נשים יוכלו לשמוע ולהשתתף. מסורת זו של המניין קיימת עד היום בהנחיית נחום דוד רוזנברגר. רוב משתתפיו של מניין זה הם חרדים