תמונה עם מנחם בגין ושרי הליכוד בתכנית בה הופיע ר' שלמה באריאל לכבוד יום העצמאות במסע הבחירות של בגין ב 7 - במאי ,1981 "אנחנו על המפה". התמונות צולמו ע"י חיים יבין שעשה סרטון תיעודי על המסע הפוליטי של בגין