ז. מאור מודיעים - "להידבק בכור מחצבתנו"

אחרי מלחמת יום הכיפורים התחילו חסידי ר ' שלמה לחפש מקום ליצור בו חיים קהילתיים ייחודיים . יום אחד בשנת 1975 נכח פנחס ספיר , אז יו " ר הסוכנות היהודית , בהופעה של ר ' שלמה והציע לו לעודד את תלמידיו לעלות ארצה . למחרת נקבעה פגישה ביניהם והוחלט לחפש קרקע שתתאים להקמת יישוב . יענקל ' ה שמש יצא למסע ברחבי הארץ מיערות הכרמל ועד חולות הנגב . ספיר נפטר ב 12 - באוגוסט , 1975 ורק במרץ 1976 הוצע ליענקל ' ה לבדוק את מבוא מודיעים סמוך ליער בן שמן . ר ' יענקל ' ה מספר : האזור כולו נחשב בעיני הסוכנות כבעל חשיבות אסטרטגית ממעלה ראשונה . ואכן היום הולכת ונבנית העיר הגדולה מודיעין עם יישובים רבים באזור . ואולם , אז לא היה כלום . לא היו כבישים , קווי טלפון או מים זורמים . היה חם נורא ונחשים בכל מקום . הרגשנו שאנחנו ממש חלוצים הבונים את הארץ . 119 ליישוב מבוא מודיעים היתה היסטוריה בעייתית ומסובכת . עד שנת 1976 ניסו מספר קבוצות להתיישב שם , אך כולן נכשלו . את עצם הרעיון להקמת יישוב כזה באזור מודיעים העלה לראשונה יוסף וייץ עוד קודם להכרזת המדינה . 120 וייץ שימש בתפקיד מרכזי כמנהל מקרקעין ומחלקת ייעור של הקר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)