בתמונה בשער האלבום "והאר עינינו" מופיעים חסידי ר' שלמה בישראל. אליהו סוכות (אלכס סקוט) ומרים אשתו יושבים עם שני ילדיהם הקטנים. אליעזר גרנר עומד עם גיטרה מאחורי ר' שלמה ומאחוריו נמצא יענקל'ה שמש. הם אלה שהפעילו את "בית אהבה ותפילה" בישראל