בתמונה שצולמה במרפסת של מלון המלכים בירושלים באוגוסט 1960 ניתן לראות את יעקב לרנר יושב מימינו של ר' שלמה. החזן חיים אדלר יושב משמאלו של ר' שלמה עם ידו עליו. משמאלם, שני בחורים מישיבת חברון, יעקב צוקר ויוסף מילצקי