החתונה של ר' שלמה ונעילה ב 26 - בדצמבר - 1972 אוסף שפורסם בגיליון מיוחד של ביה"כ קרליבך