החתונה של ר' שלמה ונעילה כ"א טבת תשל"ג (26.12.1972)