ד. כניסה לאשראמים ולמעוזי דתות המזרח

סופו של דבר , ר ' שלמה , שבמקביל לפעילותו באשראמים פעל גם במקומות מגוריו במנהטן ובטורנטו , סלל דרך חדשה להגיע לנשמות אבודות שנקשרו לדתות המזרח הרחוק . הוא התפעל מהחיפוש הרוחני של הצעירים הללו וחיפש דרך להצדיק ולהבין את מבוקשם הרוחני , מדוע הם נודדים לחפש את מבוקשם הרחק , בדתות המזרח ? שאל . תשובתו היא שבדורנו , הדור שאחרי רצח ששת המיליונים , היה כעס נורא נגד ריבונו של עולם . מה עשה ריבונו של עולם ? שלח מורים מהמזרח הרחוק , הודו , יפן וטיבט . אלה לא נטמאו בשואת אירופה ויכלו ללמד כיצד להתחבר לאלוקים באהבה ובשמחה . בחידוש זה הסתמך ר ' שלמה על הרבי מאיזביצה , ר ' מרדכי יוסף ליינר , שבספרו " מי השילוח " , בתחילת פרשת " אמור אל הכוהנים " , מסביר מדוע אסור לכוהן להיטמא למת : פגישה עם המוות גורמת לעצבות ולכעס ואילו הכוהן נבחר " להוריד השפעות שמחה " : " לנפש לא יטמא בעמיו ( ויקרא כ " א , א ) , היינו שלא תהיה להם תרעומת על מידותיו של הקב " ה כי ' טמא לנפש ' היינו תרעומות על הקב " ה " . תפקיד הכוהן לתקן ולרצות את מעשי ישראל לפני הקב " ה והוא חייב להשפיע בשמחה כי " הוא הראש לכלל ישראל , והוא כמו ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)