תמונת השער של האלבום החמישי שפכי כמים לבך רצה של אלבומו שיצא לאור בסוף שנת .1965 באנגלית נקרא האלבום Wake Up World כי בו מבקש ר' שלמה "להעיר את העולם". האלבום הוקדש "לכל אלה שכל כך מתאמצים להתעורר".