ריקי (גורדון) לוין ור' שלמה בהופעה בוילג' גייט, גריניץ' וילג' בשנת 1957 או 1958