בסביבות שנת 1951 הביא ר' שלמה (במרכז) את תלמידיו ל 770 - איסטר פרקווי בברוקלין. תודתי למרילין שוודרון (היטנר), שנייה משמאל לר' שלמה אשר זיהתה תמונה זו שקיבלתי מר' זלמן שרוטר שלומי