במרכז של חב"ד, 770 איסטר פרקווי בברוקלין ב 22 - בינואר .1952 ר' שלמה חובש כובע אפור, שני משמאל, הרבי, ר' מנחם מנדל שניאורסון , מדבר במיקרופון