ב. "להציל נשמות אבודות" - שליחו של הרבי (1954-1950)

הרעיון לצאת ולחפש יהודים מתבוללים על מנת לקרבם לחסידות הוא חידוש של חב " ד . האדמו " ר החמישי , הרש " ב , רבי שלום דובער שניאורסון , חידש את העניין של שיגור " שלוחים " לחסידיו שהיו פזורים באירופה . האדמו " ר השישי , הריי " צ , המשיך ופיתח את מוסד ה " שלוחים " . בהגיעו לארצות הברית ייסד את " המרכז לענייני חינוך " ומינה את חתנו , ר ' מנחם מנדל , לעמוד בראש " מרכז שליחות " . שאר חצרות החסידות התמקדו בפעילות בקהילתם . בחב " ד חידשו את המושג של " שליחות " המושתת על מגמה אידיאולוגית משיחית של הפצת שמירת מצוות כדרך להכין את העולם לקראת הגאולה ולזרז את ביאת המשיח . בקיץ 1943 יצאו ראשוני השלוחים של הריי " צ לעשר ערים במדינת ניו יורק , ובקיץ 1944 גם לקליפורניה . בקיץ 1948 כבר פעלו עשרים שלוחים בכמאה ערים בארצות הברית . שלוחים נסעו ב " רכבת החלב " שעצרה בתחנות רבות כדי לחלק חלב במדינות פנסילבניה , ניו ג ' רזי ודלאוואר . הם חיפשו יהודים בדרך והציעו להם ספרי חסידות . השליח הראשון שהועסק לנסוע ברחבי ארצות הברית מטעם " המרכז החינוכי " של חב " ד היה ר ' מנחם שמואל דוד רייטשיק ( . ( 1998 - 1918 הוא הגי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)