בתמונה של טיש החתן, 16 במרץ ,1949 מימין לשמאל: החתן ר' אליהו חיים קרליבך, אבי הכלה הרב שניאור זלמן שניאורסון, ר' שמריהו גוראריה (הרש"ג) גיסו של ר' מנחם מנדל, הרב יוסף שלמה כהנמן (אב"ד פונוביז'), ר' מנחם מנדל שניאורסון, הרב אליעזר סילבר. מאחוריו ר' פענער ור' שמחה זיסל