ג. הימלטות מאימת הנאצים

ב 5 - בנובמבר 1937 נאם היטלר על הצורך בכיבוש אוסטריה . הכתובת היתה על הקיר . שלמה ואחיו התאום הגיעו לגיל מצוות וחגגו בבית הכנסת הגדול בבאדן בשבת פרשת שמות , כ " א בטבת תרצ " ח , 25 בדצמבר , 1937 אבל האנטישמיות כבר הורגשה בכל פינה . " לאחי ולי היה מסוכן לשחק בפארק " , סיפר ר ' שלמה , " מפני שהילדים שם היו אומרים לנו : נהרוג אתכם " . הוא נזכר כיצד הותקף אחיו בסכין בידי ילד שבעבר היה חבר שלו , בשעה ששוטר . 21 הסבר של אחיו של ר ' שלמה , ר ' אלי חיים קרליבך , למראיין יואל לויטש בטלוויזיה בכבלים National Jewish Television במרץ . 1989 ראו שם , חלק . 25 : 50 . 22 סיפור זה מובא בגיליון השנתי של " חדשות קהילת יעקב " , מס ' , 25 ספטמבר , 1957 עמ ' , 6 בהקשר של נסיעתו של הרב יוסף שלמה כהנמן מבני ברק לניו יורק וביקורו בבית הכנסת של הרב נפתלי קרליבך במנהטן בשנת . 1957 ביקורים נוספים של הרב כהנמן בבית הכנסת קרליבך מתועדים בגיליון מס ' , 28 ספטמבר , 1960 עמ ' . 7 . 23 ר ' יהושע וויט , " הרבנית פסיא ז " ל " , שבת עם ר ' שלמה , גיליון , 20 ד ' תמוז תשנ " ט . . 24 הרבי מקרן הרחוב , עמ ' . 28 - 27 . 25 זי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)