ב. מברלין לבאדן

בשנת , 1917 התקבל ר ' נפתלי לתפקיד רב בית כנסת חשוב עם 300 מקומות במערב ברלין ברח ' פאסוי ( . 2 ( Passauer באותה שנה גם נשא לאישה את פסיה ( פאולה ) , בתו של הרב אשר כהן . ב 22 - בדצמבר 1919 נולדה בתם הבכורה , שולמית . היא עתידה היתה להמשיך את השושלת הרבנית במשפחת קרליבך - כהן כשנישאה לרב שמחה זיסל הלוי ליבוביץ ( , ( 2001 - 1908 בנו של הרב ירוחם הלוי ליבוביץ , המשגיח של ישיבת " מיר " בליטא . כל ילדיהם היו לרבנים או נישאו לרבנים . ר ' נפתלי , כמו רבים מרבני גרמניה , השתלם בלימודים אקדמיים . בשנת 1924 . 1 ד ' דיוקנאי ( דוד לאזר ) , " חיים כהן או ציון במשפט ( ובאשלג ) תיפדה " , עיתון " מעריב " , 11 ביולי , 1952 עמ ' . 3 . 2 ראו בעמ ' 115 - 114 בספר של תולדות הרבנים בגרמניה : Michael Brocke , Julius Carlebach , Carsten Wilke and Katrin Nele Jansen , " Carlebach , Naphtali Hartwig , Dr " , . Biographisches Handbuch der Rabbiner , Munich , 2009 . 3 הרב שמחה זיסל ליבוביץ הקים ישיבה בבורו פארק , ברוקלין ושם התגוררו . שלושת הבנים שנהיו לרבנים הם ירוחם , ישראל ואשר מיכאל . הבת רבקה נישאה לרב אברה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)