הרב שלמה קרליבך חייו, משנתו והשפעתו

נתן אופיר ( אופנבכר ) הרב שלמה קרליבך חייו , משנתו והשפעתו חייו , משנתו והשפעתו נתן אופיר ( אופנבכר ) נתן אופיר ( אופנבכר ) הרב שלמה קרליבך חייו , משנתו והשפעתו עורכת : חיותה דויטש  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)