מפתח

מפתח בכרך זה לא הובאו שמות הצמתים , אלא חברות צומח וטיפוסי צומח בלבד . כמו כן לא הובאה בו רשימת האיורים , והקורא ימצאם בערכים המתאימים . א אגד החברות של טבורית נטויה 85 אגד החברות של טרשנית שרועה 85 אגד החברות של כתלה חריפה 85 אגד החברות של כתלית יהודה 85 אזור אירנו טורני 14 אזור ים תיכוני 14 אזור סהרו ערבי 15 אזור סודני 16 אקוטיפים חופיים 197 נ בתה 17 בתה של סירה קוצנית 124 בתה עשבונית 18 בתות דלילות 23 בתת הספר 18 בתת סירהקוצנית 141 , 139 ג גיאופיטים 74 ניאופיטים - איברי אגירה בצל 75 פקעת 75 קנה שורש 76 שורשים מעובים 76 ניאופיטים - טיפוסי העמקה טיפוס זמזומית 82 טיפוס סתוונית 82 טיפוס צבעוני 82 טיפוס שום תל אביב 82 ננטלים 40 גרינה 17 גרינה של קידה שעירה 142 , 124 נריגה של קידה שעירה ואשחר ארצישראלי 149 גריגות של שיחים בשרניים 23 ה הלופיטים אמיתיים 91 הלופיטים מדומים 91 הלופיטים מוחלטים 91 הלופיטים מעדיפי מלח 91 ח חברת אוג קוצני ורותם המדבר 215 חברת אוכם ארצישראלי 214 חברת אוכם חד ביתי 62 חברת אוכם מדברי , 212 , 63 236 , 215 , 214 חברת אורן ירושלים 182 , 163 , 153 , 137 חברת אזוב מצוי ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור