רשימת ספרות

רשימת ספרות גליל י . 1961 ,. קינטיקה של גיאופיטים . הקיבוץ המאוחד , תל אביב . גרינברג-פרטיג א . 1966 ,. רשימת צמחי ארץ ישראל בצרוף נתונים על תפוצתם הגיאוגרפית . עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית , ירושלים . דן י ,. ורז צ . 1970 ,. מפת חבורות הקרקעות של ישראל 1 : 250 , 000 משרד החקלאות . דנין א . 1963 ,. הצומח במישור ימין , טבע וארץ בי , . 76-70 דנין א . 1970 ,. מונוגרפיה פיטוסוציולוגית אקולוגית של הנגב הצפוני . עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית , ירושלים . דנין א . 1970 ,. נקודות ציון בצומח של שומרון , טבע וארץ י '' ב , . 128-125 דנין א . 1973 ,. הצומח במדבר יהודה . טבע וארץ ט"ו , . 279-275 ; 131-127 דנין א . 1977 ,. הצומח בנגב , מצפון לנחל פארן . ספרית פועלים , ת"א . דפני א ,. ושמידע א . 1972 ,. הצומח בארץ בנימין . מתוך "ארץ בנימין , " המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית . ויזל י . 1960 ,. הדיפרנציאציה המורפו אקולוגית של ויקריאדים תת מיניים בצמחיית ישראל . עבודת דוקטור , האוניברסיטה העב רית , ירושלים . ויזל י ,. ואלון ע . 1970 ,. עצי בר בישראל . הוצאת רשות שמורות הטבע והקרן הקיימת ליש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור